Ådans Vänner

Är du också en Ådfantast?


Vårt projekt Ådans Vänner inriktar sig på sjöfågelförvaltning och har upprättat häckningsområden med omfattande åtgärder i syfte att förbättra föryngringen hos framförallt dykänder. Till åtgärderna hör till exempel Ådtak, Ådvakter, Ådsafari och en effektiv kontroll av predatorer inom området. Vi informerar kontinuerligt och aktivt om våra åtgärder framförallt via social media för att nå en yngre generation och skapa intresse och sprida kunskap hos framtidens viltvårdare och naturintresserade.